Pulsa aquí para volver
apoyos paratextuales.


Apoyos paratextuales

Libro completo


Llibre complet:


La vida
d´en Pere
Saputo

Capitol 1


Capitol 1:


El naixement d´
en
Pere Saputo

Capitol 2


Capitol 2:

L´ingeni
del nen
Pere Saputo


Capitol 3


Capitol 3:

En Pere Saputo
es converteix en el nen
més fort

Capitol 4


Capitol 4:

En Pere Saputo
va a
l´escola


Capitol 5


Capitol 5:

En Pere Saputo decideix
aprendre algun
ofici

Capitol 6


Capitol 6:

En Pere Saputo
aprèn oficis
molt ràpid


Capitol 7


Capitol 7:


Pedro Saputo
aprende
mosica

Capitol 8


Capitol 8:


Pedro Saputo,
o zagal más valién
y vogal.


Capitol 9


Capitol 9:


Pedro Saputo,
o zagal que pintó a capiella
d´a Virchen d´a Corona

Capitol 10


Capitol 10:

En Pere Saputo,
l´extraordinari
nen pintor

Pulsar aquí para volver atrás inicio